Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Diversificatie van bosbeheer voor meer veerkracht van landelijke families in een corridor van beschermde gebieden in Pando, Bolivia

Thema
Beheer
Doel
Een sterker bosbeheer door lokale gemeenschappen in dit waardevolle natuurgebied in de Bolviaanse Amazone zorgt voor meer behoud van bos en minder kans op ontbossing. De mensen die in en van het woud wonen zien hun inkomen en voedsel uit het bos verhogen en zullen het zo beter beschermen. Een beter beschermd bos geeft winst op vlak van koolstofopslag en helpt de klimaatcrisis bestrijden. Ook de urgente biodiversiteitscrisis wordt tegengaan door het behoud van een enorm biodiverse habitat voor vele diersoorten die in dit Amazonegebied leven.
Activiteiten

Het project verhoogt het inkomen van plattelandsgezinnen in Pando dankzij het duurzame gebruik van andere bosproducten dan hout. We versterken in de eerste plaats het beheer van het belangrijkste product, paranoten.
De verliezen als gevolg van slecht beheer en de afhankelijkheid van tussenhandelaren worden verminderd, waardoor het inkomen van gezinnen tot wel 12% toeneemt.

Daarnaast zetten we ook in op andere bosproducten zoals acaí, koninklijke palm en majo, waardoor het gezinsinkomen nog eens met 10% zou kunnen stijgen.

Het project focust zich op de meest arme en kwetsbare mensen uit deze regio en werkt op een manier die de participatie van zowel mannen als vrouwen gelijkwaardig maakt. Zij hebben het recht op toegang tot de natuurlijke hulpbronnen in deze beschermde natuurgebieden van het Amazonegebied. 

Hen versterken in de kennis en capaciteiten voor een slim en duurzaam bosbeheer, zorgt voor minder blootstelling aan en kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische rampen.

Amazonewouden slaan 150 miljard ton koolstof op en absorberen jaarlijks 2 miljard ton CO2 per jaar.
Bovendien is het zuidwestelijke Amazonegebied een toevluchtsoord voor zo'n 900 diersoorten.
Het is dus essentieel om te werken volgens de benadering van onderling verbonden corridors. In deze context is het versterken van het aanpassingsvermogen dan ook een vooruitgang op vlak van biodiversiteit en klimaat.

Concrete acties om de kwetsbaarheid binnen elke waardeketen te verminderen  zijn bijv. vermindering van oogstverliezen en bescherming van waterbronnen voor verwerking door vroegtijdige waarschuwingssystemen op te zetten. Bovendien voorkomt de valorisatie van staande bossen ontbossing en dus de uitstoot van broeikasgassen.

Periode
1/11/2023 - 30/04/2025
Partners

Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos

Budget
€ 126.754,09
Land en regio
Bolivia
Pando
Sluiten