Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30/08/2017 en werd nagekeken op 9/02/2022.

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos wil voldoen aan de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites. Dit komt overeen met de WCAG-criteria niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website www.vlaamsfondstropischbos.be.

Elementen die niet toegankelijk zijn

Op de detailpagina van projecten staat een kaartje van Google maps dat niet toegankelijk is. Als alternatief kan het adres worden gebruikt dat naast het kaartje op de projectfiche staat.

De taalswitch in de header is niet toegankelijk via de tabfunctie. Er worden oplossingen gezocht voor een taalswitch in de footer.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Indien u meent dat er niet of onvoldoende wordt gereageerd op uw feedback, kan u contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos, t.a.v. Jeroen Panis. Als leidende ambtenaar ziet hij erop toe dat de verplichtingen inzake toegankelijkheid worden gehandhaafd. Hierbij de contactgegevens van het controleorgaan:


Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75              
1000 Brussel
T 02 553 81 02
anb@vlaanderen.be

Sluiten