Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Over VFTB

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos verleent financiële steun aan projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos in, hoofdzakelijk, Zuid-Amerika. De doelstelling van deze projecten is biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering en ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen.

Het secretariaat van het VFTB wordt gevoerd door BOS+.

Om in meer detail te weten te komen wat het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos allemaal realiseert, kan je het jaarverslag 2022 van het Secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos doornemen.

Disclaimer

Sluiten