Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Bescherming van ecosysteemfuncties in kleine waterbekkens belangrijk voor biodiversiteit en mensen, op de zuidflank van het nationaal park Tunari

Thema
Behoud
Doel
Behoud van een uniek bos op grote hoogte en behoud van ecosysteemdiensten, zoals het beschermen van kleine waterbekkens en de biodiversiteit.
Activiteiten

Armonia is een nationale Boliviaanse NGO die inzet op Biodiversiteitsbehoud via lokale ontwikkelingsprojecten. Ze hebben een focus op emblematische vogelsoorten en op herstel van polylepis-bossen. De projectpartners zijn lokale en regionale overheden en parkadministratie van het nationaal park Tunari, op wiens zuidflank het project plaatsvindt. Hoewel het park belangrijke biodiversiteit herbergt van (oorspronkelijk maar nu gedegradeerde) polylepis-bossen en voor hydrologische ecosysteemdiensten zorgt voor stroomafwaarts gelegen gebieden (waaronder de grote stad Cochabamba), is het onderhevig aan degradatie, worden bestaande aanplantingen van exoten niet beheerd en is er een toenemend risico op bosbranden en landverschuivingen. Het project wil hier, in samenwerking met de lokale overheden en de parkadministratie, een antwoord op bieden met de volgende componenten:  

 

  • Herstel van 250 ha bos met inheemsesoorten. Bijkomend zal ook agroforestry worden geïnstalleerd op 5 ha .  

  • Bescherming van ~340 ha herbeboste gebieden en nog bestaande inheemse bossen. De lokale begunstigde gemeenschappen en het personeel van het nationaal park zullen bovendien worden opgeleid en materiaal ontvangen om de beschermde gebieden te vrijwaren van de belangrijkste bedreiging: bosbranden.  

  • Het ontwikkelen van een beheersplan voor ~50 ha oude aanplantingen van den en ecualyptus, voor diversificatie en inkomensverhoging in de gemeenschappen. Inclusief het opzetten van een participatief monitoringsysteem, in overleg met de relevante overheden en met aankoop van nodige uitrusting.  

  • Uitwerken van een strategie voor de oprichting van een ecosysteemdiensten-fonds dat stroomafwaarts om duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen te ondersteunen 

Het project, dat in totaal ongeveer 700 mensen wil bereiken in de lokale gemeenschappen, bouwt voort op ingezette herstelactiviteiten in het gebied en is ontworpen met repliceerbaarheid in andere gebieden als uitgangspunt.

Periode
1/11/2023 - 30/04/2025
Partners

Armonía

Budget
€ 115.170,05
Land en regio
Bolivia
Zuidflank Tunari Nationaal Park
Oppervlakte
600 ha
(Her)bebossing
250 ha
Aantal opgeleide personen
700 personen
Sluiten