Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Projectoproep

Er is geen projectoproep in 2018. Omdat de beschikbare middelen voor 2018 beperkt zijn, heeft de Vlaamse Overheid beslist om één project te selecteren uit de beste voorstellen van de projectoproep van 2017.

Wilt u op de hoogte blijven van de volgende projectoproep? Geef dan uw gegevens door via hilke.evenepoel@bosplus.be.

Algemene informatie

Jaarlijks lanceert het Vlaams Fonds Tropisch Bos een projectoproep via haar secretariaat (gevoerd door BOS+).

Aanvragers

De aanvragende organisatie moet aan alle hierna opgesomde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie:

 • een erkende NGO, VZW, basisorganisatie, een uitvoerende dienst van de overheidssector, een onderwijs- of onderzoeksinstelling zijn;
 • een werking hebben in Ecuador, Suriname, Bolivia of Peru;
 • aantoonbare ervaring hebben in projectuitvoering m.b.t. natuurlijke rijkdommen (bos, páramo,…);
 • ervaring aantonen in het beheer van fondsen van een vergelijkbare grootorde (minimum € 80.000);
 • direct verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en management van het project, dus niet optreden als tussenpersoon;
 • de projectaanvraag invullen in het Spaans of Nederlands.

Inhoudelijke criteria

De voorstellen moeten tenminste één van volgende thema’s behandelen:

 • Behoud van bos en/of páramo:
  Opzetten van activiteiten die bijdragen tot behoud van primair/secundair bos en/of páramo, ttz van natuurlijke vegetatie die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau;
 • Duurzaam beheer van bos en/of páramo:
  Beheer op verantwoorde wijze, bij voorkeur door lokale gemeenschappen, van natuurlijke vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau;
 • Herstel van bos en/of páramo:
  Aanplanting van geschikte boom- en plantensoorten (bij voorkeur inheems), die bijdragen tot herstel van natuurlijke vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau.

Duur

De duur van een project bedraagt minimum 18 maanden en maximum 24 maanden.

Formaten

De formaten van de vorige projectoproep.

Sluiten