Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Herstel van tropisch bergbos in de Choco Andino in Ecuador

Thema
Herstel
Doel
Het verbeteren van de biologische connectiviteit in het rivierbekken van de Pachijal door herstel van tropisch bergbos.
Activiteiten
  1. Het betrekken van lokale actoren in activiteiten van duurzame intensivering van de productie, gekoppeld aan akkoorden voor herstel en behoud van bos.
  2. Een ruwe karakterisering van de ecosysteemdiensten geleverd door het bos en gebieden onder herstel, als habitat voor lokale soorten en opslag van koolstof.
  3. Het ontwikkelen van monitoring tools voor de opslag van koolstof, ter versterking van huidige en toekomstige tools voor duurzaamheid in mitigatie via participatieve methodes.
  4. Linken met processen van duurzaam landgebruik en –beheer, gepromoot door de gemeente van Quito, ter versterking van processen van lokaal bestuur, zoals het comité van de beschermde en duurzaam beheerde gebieden (ACUS) Mashpi en Pachijal.
Periode
2020-2021
Partners

CONDESAN

Budget
115.753,30 euro
Land en regio
Ecuador
Chocó Andino
Oppervlakte
37 262.4 ha ha
(Her)bebossing
25 ha actieve herbebossing, 75 ha natuurlijke bosuitbreiding, 60 ha agroforestry systemen ha
Aantal begunstigde families
90 direct begunstigde families, 190 indirect begunstigde families families
Aantal opgeleide personen
60 personen
Sluiten