Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Balans tussen mens en dier met slim bosbeheer in Ecuador

Thema
Beheer
Doel
Duurzaam beheer voor kwetsbaar beschermd gebied (ACUS, Área de Conservación y Uso Sustentable oftewel Gebied voor instandhouding en duurzaam gebruik), zodat zowel de vele zeldzame en bedreigde diersoorten als de lokale bewoners en landbouwers kunnen samenleven. Een moeilijke maar noodzakelijke opdracht met het oog op de klimaatcrisis die het kwetsbare gebied bedreigt.
Activiteiten

1. Het beheerscomité van de ACUS wordt versterkt om het territoriale bestuur van de ACUS en zijn invloedssfeer te verbeteren, door de verschillende actoren en instandhoudingsgebieden in de regio beter op elkaar af te stemmen.


2. De beheerscapaciteiten van de organisaties en plaatselijke overheden die deel uitmaken van de ACUS zijn versterkt met het oog op een goed beheer van het grondgebied en de invloedssfeer.


3. Versterking van de waterbeheerraden om het beheer van waterbronnen voor menselijke consumptie - irrigatie, en wateraanvulgebieden in bossen en heidegebieden - te verbeteren en aldus de gevolgen van de klimaatverandering in de regio te verzachten.


4. Verbetering van de kennis van de bevolking over de biodiversiteit van het ACUS en zijn invloedsgebied, en over de ecosysteemdiensten die door de bossen en heidegebieden worden geleverd.


5. Uitbreiding van agrobosbouwsystemen door de integratie van fruitbomen, de toepassing van silvopastorale technieken en gewassen onder bosbedekking.

Periode
2020-2022
Partners

Fundación ALTROPICO - Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico

Budget
121.520,95
Land en regio
Ecuador
Noordoosten van de Ecuadoraanse provincie Carchi
Oppervlakte
32.667,31 ha
(Her)bebossing
n.v.t. ha
Aantal begunstigde families
300 families
Aantal opgeleide personen
385 personen
Sluiten