Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

300 gezinnen schakelen over naar duurzame landbouw in de Choco Andino

05 december, 2022

Het VFTB verleende grote steun aan CONDESAN, om in extreem biodivers maar bedreigd gebied landeigenaren aan te sporen duurzaam te produceren. Met succes, 300 gezinnen kregen goede begeleiding.

VFTB steunt de partner CONDESAN in Ecuador in het kader van het project "Behoud en herstel van montane bossen in de biodiversiteitshotspot van de Andes Chocó door duurzame intensivering van lokale productiesystemen", sinds maart 2020. 300 Gezinnen hebben de positieve effecten van het project mogen ervaren, hieronder een verslag van onze lokale medewerker. 

In twee jaar van VFTB-steun zijn de inspanningen voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van het landschap duidelijk. 433 Hectare land werd toegewezen voor behoud, waardoor in totaal 2933 hectare in het Chocó Andino-bos in stand wordt gehouden.

Condesan_landschap

In het interventiegebied is 415 hectare toegewezen voor duurzame productie. Er werden 35 duurzame beheersplannen opgesteld, voor de landbouwbedrijven van alle landeigenaren die overeenkomsten met de CONDESAN-partner ondertekenden. Ze verbinden er zich toe om duurzame productietechnieken toe te passen en gebieden binnen hun eigendommen te bestemmen voor natuurlijke regeneratie en herstel.

2021_CONDESAN-EC-Cloud_Forest_of_Northwestern Ecuador-Farmers participating in farm zonification th.

Dankzij deze inspanningen zijn herbebossingen uitgevoerd met ongeveer 425 planten per bedrijf en 111 soorten fruit en hout in het gebied. CONDESAN leverde ook materialen zoals slangen, tanks, elektrische pompen en draad. Daarnaast leidde CONDESAN verschillende leden van de gemeenschappen op in de toepassing van duurzame landbeheerpraktijken. Dankzij deze input installeerden vele landeigenaren waterpompen, levende afsluitingen, waterbronnen voor irrigatie en de konden ze de duurzame productiegebieden en gebieden voor instandhouding en herstel op hun bedrijven afbakenen.

2021_CONDESAN-EC-Installation of water pumping system for irrigation

Wetenschappelijke studies maakten een groot deel uitvan dit project. Zo is er onderzoek gevoerd naar populaties van kleine zoogdieren zoals de knaagdiersoorten Neacomys cf. tenuipes en Oecomys cf. bicolor. Een buideldier van het geslacht Monodelphis, waarvan de aanwezigheid in de noordwestelijke Andes nog nooit eerder was beschreven, werd eveneens geïdentificeerd.

Ten slotte moet worden gewezen op het onderzoek dat is verricht voor de raming van de tonnen koolstof die zijn opgeslagen in volgroeide bossen en regeneratiegebieden. De studies bepaalden 209,12 MgCo2/ha in regenererende gebieden en 122,5 - 295 MgCo2/ha in volgroeide bossen. Percelen in het proces van herstel werden ook bestudeerd, waarbij werd vastgesteld dat MgCO2/ha kan worden bereikt met een prognose van 20 jaar.

2021_CONDESAN-EC-Cloud_Forest_of_Northwestern Ecuador-Saplings growing in tree nursery

De resultaten van dit project tonen aan dat instandhouding, herstel en duurzaam landgebruik van vitaal belang zijn. Dat komt tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek en de publicaties in het interventiegebied met de 35 landbouwbedrijven die duurzame landgebruikpraktijken toepassen. Het komt ten goede aan meer dan 300 gezinnen, binnen een ecosysteem dat zo divers en bedreigd is als de Andes-Chocó.

« Terug

Sluiten