Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Veldbezoek toont de vruchten van milieu-educatie voor bosbehoud

15 november, 2022

Op 12 september gingen VFTB-medewerkers op veldbezoek in het interventiegebied de ACUS Andes Occidentales del Carchi en zijn invloedsgebied, provincie Carchi. Onze partner Altrópico levert er dankzij de steun van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos uitstekend werk.

Dit project wordt uitgevoerd door onze  partner Altrópico met steun van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos. Onder de goede begeleiding van Santiago Levy, projectcoördinator, en Melissa Navarrete, technicus, bezochten we verschillende plattelandsgemeenschappen in de provincie Carchi in het noorden van Ecuador.

We begonnen onze reis vanuit de hoofdstad Quito, in noordelijke richting naar onze eerste stop: het dorp El Angel. Onderweg zagen we verschillende gebarsten huizen en ingestorte muren, een overblifjsel van de reeks aardbevingen die de stad tussen juli en augustus troffen.

Eens ter plaatse gingen we naar het ecologisch reservaat El Ángel, dat grenst aan de lokale Areas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), gebieden die een hogere bescherming genieten en een duurzaam gebruik krijgen. El Angel heeft een karakteristieke frailejones-veengebied, dat van fundamenteel belang is voor de watervoorziening en het klimaatevenwicht en waar ook verschillende emblematische soorten leven, zoals de Andesarend of de Andescondor, de nationale vogel van Ecuador.

Armando, ranger van het El Angel Ecological Reserve, presenteert de bio-inputs die hij heeft leren produceren in de School of Environmental Leaders and Agroecology.
Armando, ranger van het El Angel Ecological Reserve, presenteert de bio-inputs die hij heeft leren produceren in de School of Environmental Leaders and Agroecology.

Daar deelt Armando, een van de boswachters van het gebied, zijn ervaringen van zijn deelname aan de School of Environmental Leaders, opleidingen die door Altrópico met steun van VFTB werden opgezet. Vol trots toont hij ons de bio-inputs die hij heeft leren maken en die hij momenteel toepast in de kwekerij van het reservaat, waar de zaailingen in uitstekende conditie verkeren ondanks het feit dat ze op een hoogte van meer dan 3800 meter boven de zeespiegel liggen.

Fundación Altrópico heeft zich sterk ingezet voor milieu-educatie voor het behoud van de ACUS. Op basis van methoden voor volksonderwijs hebben zij kinderen, jongeren en volwassenen betrokken bij het leren over de uitgebreide biodiversiteit van de provincie en het behoud daarvan.

2
Planten uit de kwekerij op 3800m hoogte. Soorten vermeerderd uit het bos met technieken geleerd op de School of Environmental Leaders

Een volgende stop was een bezoek aan Cobos, waar we verschillende inheemse soorten zoals Alisos en Arrayanes hebben geplant met als doel een boerderij in overgang naar een silvopastoraal systeem te laten doormaken. Dat gebeurde samen met autoriteiten van de provinciale regering van Carchi en de Rangers van het El Angel Reservaat.

5
Herbebossing in de Cobos-gemeenschap. Op de boerderij van Don Manuel met collega-boswachters en vertegenwoordigers van de prefectuur van Carchi.

De dagen daarop verlaten we de kou van de Páramo (een hoogvlakte in Ecuador) om naar lagere en warmere gebieden te gaan. De grote verscheidenheid aan microklimaten en ecosystemen in het ACUS-gebied, hun diversiteit en de mensen die hun ervaringen delen in het kader van de Altrópico-processen was een heuse ervaring.

34 Frailejones-veen in het El Angel Ecologisch Reservaat

In het westelijke montane bos van de ACUS, een ander gebied, bezoeken we de Maldonado boomkwekerij.

Die is gebouwd met steun van het VFTB en de regering van de parochie Maldonado in samenwerking met Altrópico. Luis, die verantwoordelijk is voor de kwekerij, zegt dat het vroeger erg moeilijk was om de kwekerij te onderhouden. Omdat er geen beschermende infrastructuur was, kon de zware regen de kiembedden vernielen en de planten doden.

8
Kwekerij gebouwd in de Maldonado gemeenschap met steun van het VFTB.

Volgens Luis konden ze dankzij de steun van Altrópico de nieuwe kwekerij bouwen, die een gaasdak heeft dat de planten beschermt tegen de intense zon en regen. Ook Luis nam deel aan de School of Environmental Leaders en leerde agro-ecologische technieken zoals enten om de productie te versnellen. In deze kwekerij kunnen zij laaglandbos-soorten, zoals zwarte mirte, fruitsoorten van verschillende soorten die door de gemeenschappen zijn gevraagd en sierplanten ontkiemen.

We merken dat Altrópico een belangrijke speler is in de provincie, de vertrouwensband met de leden van de gemeenschap en de lokale overheden is opmerkelijk. Het succes van haar Environmental Leaders, Agroecology en Water Schools is duidelijk aanwezig bij verschillende generaties. Kinderen, jongeren en volwassenen passen wat ze leren toe in hun dagelijks leven en staan te popelen om deel te nemen aan de volgende kerstvogeltelling. Die promoot Altrópico als een kans om de bevolking te verbinden met de kennis en bescherming van de biodiversiteit van de ACUS en zijn grondgebied.

6
Uitzichtpunten langs de Cortaderas Golondrinas-route. Het hart van het ACUS, de landbouw- en veeteeltactiviteit en de verandering van de vegetatie zijn te zien.

Vervolgens bezoeken we de Maldonado Educational Unit, waar we Gerardo ontmoeten. Gerardo is een schoolmeester die deel uitmaakt van Altrópico's School of Environmental Leaders. Gerardo is een echte leidersfiguur die zeer begaan is met milieukwesties, gek is op vogels en orchideeën.Samen met Altrópico leidt hij al meer dan 10 jaar de Ecologische Club van Altamira ,een club die deel uitmaakt van de Altrópico's School of Environmental Leaders. In die tijd heeft de club verschillende activiteiten over milieukwesties uitgevoerd, gericht op leerlingen van groep 5 tot en met het laatste jaar van de middelbare school. De club ontwikkelde een curriculum dat basiswetenschappen koppelt aan de milieucomponent dat nu ook als model is overgenomen door het Ministerie van Onderwijs van Ecuador.

Wedstrijden, bezoeken aan verschillende ACUS en beschermende bossen, muurschilderingen, toneelstukken en literatuur zijn enkele van de op milieubescherming gerichte activiteiten die professor Gerardo en Fundación Altrópico samen hebben uitgevoerd. De leerlingen gaven aan hoeveel zij bij de club over vogels hebben geleerd, dat de excursies en bezoeken aan het ACUS een leermogelijkheid en ervaring zijn die hen fascineert en hen in staat stelt een grotere kameraadschappelijke band op te bouwen. Velen van hen gaven voorbeelden van hoe zij milieuleren koppelen aan hun lessen informatica, statistiek en Engels. Velen van hen, die al van de middelbare school af zijn, willen verder studeren aan de universiteit met de nadruk op biologie en milieuwetenschappen.

9
Studenten van de Maldonado Educational Unit delen hun ervaringen met leraar Gerardo en Fundación Altrópico.

Aan het eind van ons gesprek maakten we een rondgang langs de muurschilderingen die de leerlingen op de muren van de school hadden aangebracht:

10

« Terug

Sluiten