Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Vlaams Fonds Tropisch Bos viert vijftiende verjaardag met drie gloednieuwe projecten

24 april, 2018

Het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB) viert feest. Al vijftien jaar biedt het fonds financiële steun aan projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos in Zuid-Amerika. Met de steun aan drie nieuwe projecten trapt het VFTB dit jubileumjaar feestelijk af.

De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid via het VFTB al zo’n 65 projecten ondersteund die de bescherming en het beheer van tropische bossen nastreven. Van een project rond het herstel van gedegradeerde tropengebieden nabij Santa Cruz in Bolivia tot de bescherming en het beheer van een tropenreservaat van maar liefst 34.745 ha in Peru. Al vijftien jaar schrijft het VFTB aan een duurzaam verhaal rond de tropen. De rode draad doorheen de projecten: biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering en ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen.

Het VFTB vandaag: duurzame thee uit de Ecuadoraanse Amazone

Ook nu nog blijft het VFTB actief. Zo werd in 2016 en 2017 in het Ecuadoraanse Amazonegebied ingezet op de ontwikkeling van duurzame waardeketens en agroforestry- en bosproducten. Een mooi voorbeeld hiervan is de bio-gecertificeerde Guayusa-thee, die dankzij een beter inkomen bijdraagt aan de verhoging van de levenskwaliteit van de lokale gemeenschappen en op die manier ook leidt tot een sterkere positie van de gemeenschappen en een beter bosbeheer.

Daarnaast werd in dezelfde periode door dezelfde organisatie ook ingezet op de bescherming van de bossen in vijf inheemse Sápara gemeenschappen.

Het VFTB in de toekomst: drie gloednieuwe projecten

Ook in 2018 biedt het fonds financiële steun aan de bescherming van de natuurlijke rijkdommen in de tropen en het welzijn van zijn inwoners. Op deze vijftiende verjaardag kondigt het VFTB dan ook aan dat het vanaf maart 2018 drie nieuwe projecten zal ondersteunen.

Project 1: Bescherming van het Waorani territorium in de Ecuadoraanse Amazone

De inheemse Waorani-gemeenschap in het Ecuadoraanse Amazonegebied, in het bijzonder de vrouwengroepen, zullen door de nieuwe steun van het VFTB zelf in staat zijn om toezicht te houden op hun bossen om zo de illegale houtkap, handel in bush meat (vlees afkomstig van wilde dieren in de tropen) en andere bedreigingen te verminderen. Het ontwikkelen van een interactieve en integrale database zal hen toelaten hun territorium beter in kaart te brengen en onderbouwde beslissingen te nemen. Bovendien zal een communicatiestrategie ontwikkeld worden om de illegale handel van bush meat aan te pakken en zal er gezocht worden naar andere economische alternatieven.

Project 2: Herstel en beheer van het Ecuadoraanse kustdroogbos

Dit project wil 7.623 ha tropisch droogbos herstellen en duurzaam beheren. Ondanks het belang van tropisch droogbos op het vlak van biodiversiteit en klimaat ging 95% van deze ecosystemen verloren door de menselijke tussenkomst en is het dringend nodig om de bescherming van de bestaande overblijfselen te garanderen. Daarom zal men vanaf 2018 in de provincie Manabí inzetten op herbebossing en een beter beheer van het bestaande bos en boslandbouw met commercialisering van bosproducten zoals honing en palo santo.

Project 3: Participatief en duurzaam co-beheer van het Amarakaeri-gemeenschapsreservaat in Peru

Tot slot voorziet het VFTB een tweede fase van versterking van de inheemse gemeenschappen rondom het Amarakaeri-reservaat in het zuidoosten van Peru. In het Amarakaeri-gemeenschapsreservaat (maar liefst 402.000 ha groot) en de bufferzone worden inheemse gemeenschappen ondersteund bij het beheer en het behoud van hun reservaat enerzijds en goede agroforestry-praktijken anderzijds. Zo kunnen zij verder in harmonie met hun natuurlijke omgeving blijven leven.


Het VFTB in cijfers

Tussen 2003 en 2017 heeft het VFTB maar liefst 68 projecten in het Amazonebekken van Peru, Ecuador en Bolivia gefinancierd voor een totale waarde van 4.685.593 EUR. Het Amarakaeri-project dat start, kost 130.000 EUR; de bescherming van het Waorani-territorium 169.330 EUR en het herstel en beheer van het Ecuadoraanse kustdroogbos  95.136 EUR. Voor het secretariaat (projectoproep, communicatie en fondsenwerving bij de private sector) en beheer van deze projecten voorziet de Vlaamse overheid in 2018 een budget van 64.000 EUR.

Vlaams minister Joke Schauvliege: Al vijftien jaar zet Vlaanderen via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos in op het beschermen van de Zuid-Amerikaanse tropische bossen. Dat doen we door heel concrete projecten te ondersteunen die de levensomstandigheden van de lokale bevolkingsgroepen verbeteren en hen kennis bijbrengt in duurzaam bosbeheer. Zo beschermen we mee deze groene longen van onze planeet en komen we tegemoet aan de internationale verdragen om de biodiversiteit te behouden en de klimaatverandering te milderen.” 

« Terug

Sluiten